អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

membrane

  1. (ជីវវិទ្យា) ភ្នាស

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមជីវវិទ្យាអង់គ្លេស-ខ្មែរ របស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដេប៉ាតឺម៉ង់ជីវវិទ្យា បោះពុម្ពឆ្នាំ២០១៣ លើកទី៤ រៀបរៀងដោយលោកគ្រូ ហាប សោភ័ណ និងលោកដេវីដ ហ្វ័រដ។