បារាំង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីបារាំងកណ្ដាល parole, មកពីបារាំងបុរាណ parole, បានមកពី Vulgar Latin *paraula, មកពី Late Latin, មកពី ឡាតាំង parabola (comparison; later, speech), មកពី ក្រិកបរមបុរាណ παραβολή (parabolḗ). Doublet of parabole. ប្រៀបធៀបជាមួយ អ៊ីតាលី parola, អេស្ប៉ាញ palabra និង ព័រទុយហ្កាល់ palavra.

ការអាន កែប្រែ

  • IPA(key): /pa.ʁɔl/
  • (file)

នាម កែប្រែ

parole f (ពហុវចនៈ paroles)

  1. ពាក្យ

ពាក្យក្លាយផ្សេងៗ កែប្រែ


Descendants កែប្រែ

  • ក្រេអូលហៃទី : pawòl
  • រូម៉ានី : parolă

អានបន្ថែម កែប្រែ