អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 36: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. បង្ហាញថា, សឱ្យឃើញថា, បង្ហាញឱ្យឃើញថា
  2. បញ្ជាក់