អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 37: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. សរុប, បូកសរុប