អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ជនក្បត់, អ្នកក្បត់ (ក្រុមបក្សពួក)