សៀមកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡែងកែប្រែ

អក្ខរាវិរុទ្ធ/មូលសទ្ទ ช่วย
d͡ʑ ˋ w y
ប៉ៃប៊ូន chûai
(បាងកក) អ.ស.អ.(គន្លឹះ) /t͡ɕʰu(ː)a̯j˥˩/
សំឡេង

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ខ្ចីពីពាក្យ ខ្មែរ ជួយ, ប្រៀបធៀបនឹង លាវ ຊ່ອຍ ‎(sǭi)

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information.. (ឈួយ)

  1. ជួយ