បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

កងកុយ

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

មាតិកា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កង + កុយ> កងកុយ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កងកុយ (kâng'kŏy)

  1. ភូមិនៃឃុំប៉ូយ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាខ្មែរ