វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

និរុត្តិសាស្ត្រទី

ពី បារាំង anglais

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា អង់គ្លេស
ឡាតាំងយានកម្ម ʼɑngkleih
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ʔɑŋkʰleih/


នាម

  • អង់គ្លេស
  1. ស្អាត