សូមជួយដាក់រូបភាព។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កង+ព័ន្ធ>កងព័ន្ធ។

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ពិធីបុណ្យទ្វាទសមាស​សម្គាល់​ដោយ​ទង់ជ័យ​ចងបោះនៅ​ទូក ទូក​នោះ​ចង​ពួរ​បោះ​យុថ្កា​នៅ​កណ្ដាល​ស្នាមប្រណាំងទូក-ង ដើម្បី​ឲ្យ​ទូក-ង​ដែល​ប្រណាំង​គ្នា ១ អុំខាង​ក្នុង ១ អុំ​ខាង​ក្រៅ។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត