សូមជួយដាក់រូបផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កង្កែប + កូបៗ > កង្កែបកូប។

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. កង្កែបដែល​មាន​រូប​ធំ យំ​ឮ​សូរ​កូប​ៗ។

បំណកប្រែកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន​ ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស