សូមជួយដាក់រូបផង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កង្កែប + បោប > កង្កែបបោប។

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. សាច់កង្កែប​ដែល​គេ​ធ្វើ​ជា​ម្ហូប​ហៅ​ថា បោប។ គ្រាមភាសាគេហៅថា កង្កែបបោក ការហៅបែបនេះគែជាការហៅខុសអក្ខរាវិរុទ្ធ។

បំណកប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត
  2. Khmer Online Dictionary