កញ្ចាញ់ច្រាសតូច

សូមដាក់រូបភាពផង។

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចាញ់ច្រាស + តូច> កញ្ចាញ់ច្រាសតូច

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ត្រីទឹកសាបស្ថិតក្នុងអំបូរ កញ្ចាញ់ច្រាសកន្ត្រង - អំបាស្ស៊ីឌែ ក្នុងលំដាប់មួយដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា ពែរជីផ្វម - បឫឝ្និរូប - រូបកញ្ចាញ់ច្រាសកន្ត្រង។ មានដើមកំណើតនៅអាងទន្លេមេគង្គ កម្ពុជា ថៃ ម៉ាឡេស៊ី និង ឥណ្ឌូណេស៊ី។ ប្រវែង ៦ សម.។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិវានុប្បវត្តិរដ្ឋបាលជលផល
  • វិគីអង់គ្លេស