សូមដាក់សំឡេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

កំពួស[kɑmpʊəs]

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្ពស់>ខ+្ព+ស+់>ក (ខ)+ម+្ព+ស+់>កម្ពស់ ។ (ផ្នត់ជែក)

នាមកែប្រែ

កម្ពស់

  1. ភាព​ខ្ពស់
  2. សណ្ឋាន​បញ្ឈរ
  3. ជំហរ
    ព្រះ​វិហារ​ខ្លះ​មាន​កម្ពស់ ២០​ ម៉ែត្រ
  4. (ធរណីមាត្រ) អង្កត់ដែលភ្ជាប់ពីចំណុចកំពូលមួយទៅកែងនឹងជ្រុងឈមណាមួយនៃពហុកោណ ។
    ចំណាំៈ ខាងលើជាអត្ថន័យមួយនៃកម្ពស់នៅក្នុងប្លង់ ។

សន្តានពាក្យកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

៤.height, hauteur

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត