បើកបញ្ជីមេ

めいぼ

ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. 名簿: បញ្ជីរាយ​នាម; បញ្ជី​ឈ្មោះ