បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value). (ន.) មេធាវី

ឧទាហរណ៍៖ お母さん弁護士です。(かれのおかあさんはべんごしです。)

ម្តាយ​គាត់​ជា​មេធាវី​។