ភាសាចិនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

(zuótiān) ម្សិលមិញ

សូម​មើល​ផង​ដែរកែប្រែ