អង់គ្លេស កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 37: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. រាប់, រាប់បញ្ចូល

នាម កែប្រែ

  1. ព្រះ, ព្រះរាម