វិគីភីឌា ja

វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

ជប៉ុនកែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណាកែប្រែ

(romaji i)

 
ពុម្ពអក្សរい
ឯកសារ:Japanese Hiragana I.svg
លំដាប់នៃការសរសេរ

នាមកែប្រែ

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:pattern utilities' not found.

  1. : ក្រពះ
  2. : ទីតាំង
  3. : ឆន្ទៈ
  4. : អណ្តូង

ការអានកាន់ជិកែប្រែ

(រ៉ូម៉ាជិ i)

ការអានអុងយ៉ុម៉ិកែប្រែ