សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូប។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ហិណ្ឌី कछारी

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កឆារី (kăkchhari)

  1. រាជ្យមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងទឹកដីអសម៑មជ្ឈិមសម័យ (ទីមាសរាជ្យ) មានអាយុកាលចាប់ពីសតវត្សទី១៣ ដល់ ឆ្នាំ១៨៥៤ តាំងនៅកណ្ដាលជ្រលងទន្លេព្រហ្មបុត្រ
  2. ពួកក្រុមជាតិពន្ធុដែលមានច្រើនលើសលប់នៅអសម។
  3. ភាសាមួយក្នុងអំបូរភាសាចិន-ទីបេ ដែលគេនិយាយច្រើននៅអសម ប្រទេសឥណ្ឌា។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាហិណ្ឌី និង អង់គ្លេស