សូមស្វាគមន៍!

សួស្ដី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់វចនានុក្រមវិគីភាសាខ្មែរ, និងសូមអរគុណចំពោះការរួមចំណែករបស់អ្នកតាំងពីដើមមក។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្ដីណែនាំល្អៗសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មី៖

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកនឹងរីករាយក្នុងការរួមចំណែកនៅទីនេះ ក៏ដោយជាក្នុងនាមអ្នកវចនានុក្រមវិគី (Wiktionarian)! ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬចម្ងល់នានា សូមអញ្ជើញបញ្ចេញមតិនៅតុព័ត៌មាន (Information desk) ឬសួរនៅទំព័រពិភាក្សារបស់ខ្ញុំ។ សូមកំុភ្លេចចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកដោយប្រើសញ្ញាេនះ ~~~~ នោះវានឹងបង្ហាញឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក និងកាលបរិច្ឆេទដោយស្វ័យប្រវត្ត។

សូមស្វាគមន៍អ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀត! សូមអរគុណ!


អរគុណ ចំពោះការណែនាំរបស់អ្នក។(Nisetpdajsankha ម៉ោង០០:៥០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

អរគុណ Nisetpdajsankha ដែលបានចូលរួមជួយដល់ វចនានុក្រមវិគីភាសាខ្មែរយើង! កែប្រែ

សួស្ដី Nisetpdajsankha! សូមអរគុណជាខ្លាំងដែលបានជួយបន្ថែមពាក្យនៅក្នុង វចនានុក្រមវិគីភាសាខ្មែរយើង។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំមានសំនូមពរមួយចំនួនទៅ Nisetpdajsankha ។ ដោយសារតែ វចនានុក្រមវិគី ទាំងអស់ មិនថាតែភាសាណាទេ យើងត្រូវបញ្ចូលពាក្យ និងអត្ថន័យរបស់វា តាមស្ដង់ការមួយដែលដូចគ្នា។ សូមអានអំពី ការបកស្រាយអំពីទំរង់ទ្រង់ទ្រាយនៃរបៀបរបបក្នុងការដាក់បញ្ចូល (Entry layout explained ឬ ELE) អំពីរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់បញ្ចូលពាក្យថ្មី។ ដោយហេតុតែយើងមិនសូវមានអ្នកចូលរួមច្រើន ដូចនេះហើយ យើងមិនទាន់បានបកប្រែការណែនាំនេះ⁣ជាភាសាខ្មែរបាន ១០០% ទាំងស្រុងនេោះទេ។ សូមមើលតាមគំរូខាងក្រោមនេះ៖

This is a simple entry for the word bed, and shows the most fundamental elements of an entry:

 1. a word’s language (as a level 2 heading),
 2. its part of speech or "type" (as a level 3 heading),
 3. the inflection word itself (using the correct Part of Speech template or the word in bold letters),
 4. a definition (preceded by "#", which causes automatic numbering),
 5. links in the definition for key words,
 6. "References" (as a level 3 heading), and
 7. a verifiable place where you found the word

This example can be copied and used to start an entry or section of an entry.

==English==

===Noun===
{{en-noun}}

# A piece of [[furniture]] to [[sleep]] on.

===References=== 	 
* ''The Oxford Paperback Dictionary'' 	 

សូមអរគុណ! បើមានចម្ងល់អ្វី ខ្ញុំរីករាយនឹងជួយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង០៥:៥៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC) ខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលបណ្ដើរៗ អរគុណចំពោះការណែនាំ(Nisetpdajsankha ម៉ោង០៦:៥១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម កែប្រែ

សួស្ដី! សូមជួយកែប្រែការដាក់ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម។

 • ពាក្យខ្មែរ ---> ភាសាខ្មែរ

បើយើងដឹងថាថ្នាក់ពាក្យរបស់វា សូមដាក់ឲ្យសមស្របដូចខាងក្រោម៖

 • Noun ---> នាមភាសាខ្មែរ
 • Adjective ---> គុណនាមភាសាខ្មែរ
 • Verb ---> កិរិយាស័ព្ទភាសាខ្មែរ

នោះ វានឹងចែកចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមជា២ដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

 • ភាសា៖ ភាសាខ្មែរ
 • ថ្នាក់ពាក្យ៖ ន. កិ. ឬ គុ.

សូមមើលបន្ថែមនៅទីនេះ៖

បើពាក្យមួយមានថ្នាក់ពាក្យច្រើន សូមដាក់ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ទាំងអស់ - ឧ. ពាក្យ កេង ជា នាមផង និងគុណនាមផង។

ខ្ញុំកំពុងសិក្សាបន្ថែមក្នុងការដាក់បញ្ចូល ថ្នាក់ពាក្យដទៃទៀត ទៅក្នុងទំព័រគំរូ។ អរគុណ! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១១:១៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC) អរគុណReply

ស្នើសុំសិទ្ធជាអ្នកអភិបាល កែប្រែ

សួស្ដី! ខ្ញុំកំពុងធ្វើការស្នើសុំសិទ្ធជាអ្នកអភិបាលសម្រាប់គម្រោងវចនានុក្រមវិគីភាសាខ្មែរនេះ។ ខ្ញុំបានទាក់ទងសុំជំនួយពីអ្នកប្រើប្រាស់ senior នៅគម្រោងភាសាអង់គ្លេស ដូច្នេះតាមការណែនាំរបស់គាត់ ខ្ញុំបានបង្កើតទំព័រសុំជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ សូមជួយគាំទ្រ ហើយអ្នកក៏អាចចូលរួមជាអ្នកអភិបាលបានដែរ បើអ្នកចង់។ អរគុណ! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៣:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

តើខ្ញុំអាចសរសេរជាភាសាខ្មែរបានទេ?(Nisetpdajsankha ម៉ោង១៤:១០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC))Reply
បាទ បានតា៎! អ្នកអាចស្នើសុំនៅទីនោះបាន។ អូ... សូមអ្នកប្រយ័ត្នជាមួយ spelling បន្ដិច - ឧ. កិរិយាស័ព្ទ , សូមជួយសរសេរពាក្យជា ព្យាង្គតម្រួតបើអាចធ្វើទៅបាន ក៏ដោយជា ពាក្យស្រះពេញតួ ឧ. រឺ --> ឬ , អោយ --> ឲ្យ ។ល។ អូ ១ ទៀត ខ្ញុំកំពុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង មន្រ្ដី Wikimedia Foundation សម្រាប់សុំការគាំទ្រ ក៏ដោយជាការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ។ ដូច្នេះ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំបានធ្វើ planning ខ្លះៗ ដូចខាងក្រោម៖
 • Facebook fan page
 • Twitter account
 • Email account at Gmail
 • YouTube account
 • SoundCloud account

ហើយ ខ្ញុំកំពុងគឹតចង់បង្កើត blog មួយសម្រាប់ Khmer Wikipedia ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងគ្នារវាងអ្នកចូមរួមសកម្មទាំងអស់។ ឧ. យើងអាចធ្វើផែនការ៖ អាទិត្យនេះ នាំគ្នាបង្កើត TEMPLATE នេះ នោះ, អ្នកណាបង្កើត A អ្នកណា B - ដូច្នេះ យើងមានច្រឡំគ្នា។ បើអ្នកមានជំនាញខាង web design/programming នោះពិតជាពិសេសណាស់! គិតយ៉ាងម៉េចដែរ? អរគុណ! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៤:២៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)Reply

Your temporary access has expired កែប្រែ

Hello, the temporary access you requested on this wiki has expired. Just to let you know that If you want it back, feel free to make a local announcement and open a new request on stewards' permission request page on Meta-Wiki later. Moreover, if you think the community is big enough to elect a permanent administrator, you can place a local request here for a permanent adminship, so stewards can grant you the permanent access. Please ask me or any other steward if you have any questions. Thank you! Trijnstel (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៣០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)Reply

បង្រៀន កែប្រែ

Hi, Nisetpdajsankha, I have a question. In the word បង្រៀន (teach), what is the meaning of បង? Thank you for your help. — Stephen G. Brown (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៨:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

បង-, បន-, បញ-, -អម- រឺ -ំ- are Khmer prefixes and infixes, they mean like en- in English, which mean to make, to lead, to direct, to form បង្រៀន (teach) is a transitive verb compares with រៀន (learn) is an intransitive verb. These prefixes are used by Mon and Khmer languages. Example: ចប់ go to បញ្ចប់; កើត go to បង្កើត; ស្ដែង go to សម្ដែង or សំដែង; ឡប់ go to បន្លប់ etc. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

Thank you very much, Nisetpdajsankha, it is a good explanation. Can you also give an example for -អម-, and for រឺ ? — Stephen G. Brown (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:៣២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

Example: ស្រែក go to សម្រែក (ស+ -អម- + រែក) or សំរែក (-អម- the same with vowel ំ), ស្ដែង go to សម្ដែង or សំដែង; -អម- is an Khmer infix. (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៤៨ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

នាមរនាប់ កែប្រែ

Hi, Nisetpdajsankha, can you tell me the meaning of នាមរនាប់? Is it written correctly? I think that នាម means noun, but I don't understand រនាប់. — Stephen G. Brown (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៩:៣១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

នាមរនាប់ in English is Classifier. The word រនាប់ come from the word រាប់ it originate from Khmer infix -ន- How it changes like រាប់> រ+ន+ាប់>រនាប់។ it is a kind of unit to count somethings like animals, plant, place, people etc. Example: A car. In Khmer language is ឡានមួយគ្រឿង (គ្រឿង is a Classifier to count vehicles or some machinery or electronics etc.)

A tree. In Khmer language is ដើមឈើមួយដើម (ដើម is a classifier to count plants or some things which have long and slim shape etc.)

Three people. In Khmer language is មនុស្សបីនាក់ (នាក់ is a classifier to count people or noun relates to Human/doer). (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៥៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC))Reply

Thank you so much, Nisetpdajsankha, that is a big help. — Stephen G. Brown (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:១៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

Names of Wikimedia Languages កែប្រែ

Dear Nisetpdajsankha,

we are initiating a long needed action - we would like to translate names of all Wikimedia languages to all Wikimedia languages in the next two months. We have noticed that you are very active on Wiktionary and that is the reason why we are taking liberty to contact you.

We hope that you would be interesting to help us in our endeavor - To make this action easier we have already prepared the list of all Wikimedia languages, and for each language we have already prepared the page with existing and missing translations. So when you go to the page for your language you would have two tasks - to check whether existing translations are OK and to fill in the missing one. The more detailed instruction are on the language page.

What are the benefits of this work?

 • We believe it is about time to have all Wikimedia languages translated to all Wikimedia languages :)
 • Translated languages will be parsed into Wiktionary and the resulting number of Wiktionary entries will be significant for each language. That could significantly increase the number of entries for less developed Wiktionaries, and improve the quality of entries in general.
 • Wikidata - this would be great contribution to Wikidata.
 • All other projects could benefit from this list (Wiki Travel :)), as we believe that certain amount of terms has to be properly translated to all languages.

We are gathered around the project Wiktionary Meets Matica Srpska and we hope that you would be interesting in working with us! If you have any questions you can ask them on the Names of Wikimedia languages discussion page or via personal emails.

Important notice: The data are licensed under CC0, as they should be incorporated into Wikidata at the end of the process.

If you don’t want to receive future announcement about the project, please leave a note on discussion page.

Thank you and looking forward to hear from you!

Interglider.org team

Godzzzilica (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:៥១ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply

Wiktionary namespace កែប្រែ

moved to Wiktionary:ផតថលសហគមន៍#Wiktionary namespace

Source of យុត្តិធម៌? កែប្រែ

Dear Nisetpdjaksankha, I am curious to learn the source of the definition of the term "យុត្តិធម៌" which you have included on its Wiktionary page? I have already attempted to search for the term online and could not find it in Samdech Chuon Nath's 1967 dictionary. Could you please let me know? Sir Nicholas de Mimsy-Porpington (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:៥៦ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply

Do you want me translate it ?? (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:១០ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply
No, I can read it. I am simply looking for the source that you used. Since it cannot be Chuon Nath, can you point me to any other Khmer dictionary/lexicon? Sir Nicholas de Mimsy-Porpington (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:០៩ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply
This is the link យុត្តិធម៌ in Sappeanukram, the word in this online dictionary come from Chuon Nath.
another link Tovnah Online dictionary, it also come from Chuon Nath References.(Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:១១ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply
Ah, my bad. SEALang.com does not seem to contain a definition of the term, and therefore I assumed it was also not included in Chuon Nath's work. Thank you for your help! Sir Nicholas de Mimsy-Porpington (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:២៣ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)Reply
You're welcome, Sir, I am happy to help (Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:៣០ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC))Reply

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey កែប្រែ

 1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
 2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

ESEAP Conference 2018 កែប្រែ

Hello please see an invitation below,

I’m Biyanto from Wikimedia Indonesia who organized ESEAP Conference. ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities throughout the ESEAP region: ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5–6 May 2018, this is the first regional conference for these Wikimedia communities.

East and Southeast Asia and the Pacific are the most under-represented regions within the Wikimedia community. There is a significant number of Wikimedia contributors in our regions, yet we continue to struggle in establishing a well-managed community. This conference will bring participants from various ESEAP communities together in order to better understand the issues and to look for solutions. It also aims to connect people of the Wikimedia movement within ESEAP regions, to share ideas, and to build regional collaborations that are impossible to achieve through online communication.

We’ve got a lot of participation from several countries, but we’re lacking from your country. As we need more participants from your country, we believe that your contribution and participation would be a valuable asset to the success of this event. If you would like to participate in the conference, please do fill the form as soon as possible (by April 5, 2018) and we’ll inform you if you get selected for the conference.

Thank you and we hope to see you soon. --Pilarbini (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey កែប្រែ

WMF Surveys, ម៉ោង១៨:៣៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply

Country names កែប្រែ

Hi,

I found that quite a number of country names in Khmer you have added seem wrong, for example សំប for Zambia and many others. I am currently adding Khmer country names at the English Wiktionary. --Anatoli (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:២៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey កែប្រែ

WMF Surveys, ម៉ោង០១:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey កែប្រែ

WMF Surveys, ម៉ោង០០:៤៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply

Community Insights Survey កែប្រែ

RMaung (WMF) ម៉ោង១៤:៣៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)Reply

Reminder: Community Insights Survey កែប្រែ

RMaung (WMF) ម៉ោង១៩:១៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)Reply

Reminder: Community Insights Survey កែប្រែ

RMaung (WMF) ម៉ោង១៧:០៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)Reply

ជម្រាបសួរ បងនិស្សិតផ្ដាច់សង្ខារ កែប្រែ

បងបានផ្ដូរពាក្យ "របៀបបន្លឺសូរ" ទៅជា "ការបញ្ចេញសម្លេង" ទៅវិញ។ ខ្ញុំសូមជម្រាបបងថាតាមពិតពាក្យ "ការបញ្ចេញសម្លេង" គឺត្រូវនឹងពាក្យអង់គ្លេស "Phonation" ហើយ "របៀបបន្លឺសូរ" គឺស្មើនឹងពាក្យ "Pronunciation" នេះទេ បង។ សូមបងទទួលការបកស្រាយអំពីខ្ញុំដោយក្ដីអនុគ្រោះ។ អរគុណច្រើនបង។ Pichnat Thong (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៤:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)Reply

សូមឯកសារបញ្ជាក់ Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:២៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (UTC) ដោយសារវាជាស្តង់ដារក្នុវិគានុក្រមខ្មែរ ខ្ញុំបានបញ្ចូលពាក្យនេះ ជាស្តង់ដារដែលខាងអភិបាលវិគីបានប្រើជាទូទៅ ការបកប្រែនេះត្រូវបានបញ្ចូលមកជាច្រើនពាក្យមកហើយ។ ហើយមួយទៀត content ដែលប្អូនកំពុងតែជួយកែសំរួលនឹងគឺជា content ដែលបងបានបង្កើតឡើង និងចំនាយពេលកែកូដ និងបញ្ចូលយូរមកហើយ។ មានពេលទំនេរទេ ចង់ជួប ពិចនាថ នៅក្រៅពិភាក្សាគ្នា។Reply

សទ្ទកម្ម គឺ phonation

វិ.អង់គ្លេស និង វចនានុក្រមអាន Pronunciation សម្ដៅលើការនិយាយបែបត្រឹមត្រូវតាមពាក្យដែលបានឃើញ ហើយ Phonation សទ្ទកម្ម គឺការបញ្ចេញសំឡេងនេះហើយ ខ្ញុំយល់ដូច្នោះ តែដោយហេតុពុំទាន់អាចជាសន្មតបានរឺអត់ ព្រោះខ្ញុំឃើញពាក្យទាំងនេះបានបញ្ចូលរួចទៅហើយ។ បងអាចពិភាក្សាតាមតេឡេក្រាមនេះ 0888813242 ដោយខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងក្រុងផង។ ខ្ញុំមានចម្ងល់ផងពី សំឡេង f តើហេតុអ្វីបានសរសេរជាខ្មែរគឺ ផ្វ ជាជាង ហ្វ ឬ ផ ទៅវិញ។ Pichnat Thong (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:៤៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)Reply
សំលេង f នេះ ផ្វ ត្រូវជាង ដោយខ្មែរប្រើ ហ្វ ដែលគេបញ្ញត្តិនេះមិនសូវត្រូវសំលេង យើងសាកប្រកប ផ្វ ជាលក្ខណៈ មួយព្យាង្គកន្លះ តើសំលេង ហ្វ និង ផ្វ មួយណាស្រដៀង ជាង ជាមួយ f។ បងមិនទាន់យល់ថាម៉េចទេតែសំខាន់ខាង គណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរ មិនទាន់មានឯកសារណាមួយអោយច្បាស់។ បើមានឯកសារខាង គណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរ ចេញមកសំរេចសិន ទើបកែតាម ជាយូរមកហើយខ្មែរយើងប្រែពាក្យ pronounce នេះ ថា បញ្ចេញសំលេងយូរមកហើយ។ ហើយមួយទៀត ការបញ្ញត្តិ ព្យញ្ជនៈ របស់គណៈកម្មការ មួយចំនួន មិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមសូរអត់ខ្ចោះទេ ដូច f ផ្វ g អ្ក វាត្រូវជាង ហ្ក z អ្ស្រ អ+ ្ស + ្រ វាត្រូវជាង sh ស្ហ, ស្ឆ យើងមានព្យញ្ជនៈ ឝ នេះអាចប្រើបាន។ ដោយហេតុនេះ ព្យញ្ជនៈ ផ្សំមួយចំនួនយើងនៅតែប្រើតាម គណៈកម្មការដដែល។Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:៤៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (UTC) លីងនោះបងពិនិត្យ ហើយ តាមពិត ពិជនាថបង្កើតបញ្ញត្តិខ្លួនឯង គ្មានឯកសារយោងទេReply

អរគុណបង ខ្ញុំឃើញគណនីបងហើយ នឹងពិភាក្សាបន្តនៅលើតេឡេក្រាម (ឈ្មោះខ្ញុំ គឺពេជ្រណាត) ខ្ញុំនឹងប្ដូរពាក្យទៅជាការបញ្ចេញសំឡេងវិញ តែបញ្ញត្តិខ្ញុំឃើញនោះបានដាក់យូរមកហើយដែរ ហើយបង្កើតដោយអ្នកផ្សេងប៉ុននោះ។ Pichnat Thong (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:៤១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)Reply

ចុយចុយឲ្យផល កែប្រែ

ចុយ 36.37.197.253 ម៉ោង១៦:១៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)Reply

675800 កែប្រែ

Dnaabbab015

111111 175.100.48.222 ម៉ោង២០:៥៥ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)Reply

Dnaabbab015 175.100.48.222 ម៉ោង២០:៥៨ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)Reply

1000 175.100.48.222 ម៉ោង២០:៥៧ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)Reply

Notice Regarding Deletion of Pages on km.wiktionary កែប្រែ

Hi Nisetpdajsankha,

I hope this message finds you well. Apologies for using English in our communication. I wanted to let you know that several pages on km.wiktionary, including some created by you, were recently deleted. The reason for deletion was that they appeared more like Wikipedia articles than conventional Wiktionary entries. You can review the deletion log here for more details. If there's any inconvenience or confusion resulting from this action, I sincerely apologize for the disruption.

I understand that this situation might be frustrating, but no worries! If you have valid reasons, such as your community follows a different manual of style, or if you're willing to revise the content into proper Wiktionary entries (en:Wiktionary:Entry layout), there is a possibility to get them undeleted.

If you need assistance about access to the deleted contents, LR0725 has expressed willingness to provide them when requested.

Thanks, 94rain (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:២១ ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ (UTC)Reply

Dear Brother,
How can you delete even you don't understand Khmer language why don't you ask me before you deletion please reverse it again and ask me what is about in the contents.
Thank you for you have told me.(Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:៥៥ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ (UTC))Reply
The pages were deleted because they were all 'out of project scope.' This means the pages were not dictionary entries; instead, they were encyclopedic articles. An example page is រំពេទន្លេ. We used a machine translator, such as Google Translator, to understand the content. Could you please provide comments on the mentioned example page? Yahya (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៩:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ (UTC)Reply