ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ពាក្យខ្មែរបានមកពីបារាំង Ukraine

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

អ៊ុយក្រែន

  1. ប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបខាងកើត ធ្លាប់ជាប៉ែកមួយកាលពីកន្លងមកនៃចក្រភពរុស្ស និង ចក្រភពអូទ្រីស-ហុងគ្រី ក្រោយមកសហភាពសូវៀត