ខ្មែរ

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ +កើត> កកើត។

កិរិយាសព្ទ

កែប្រែ

កកើត

  1. ធ្វើអោយមាន,​​​​ មានឡើងដោយឯកឯង, សាងឡើង។[១]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង

កែប្រែ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. វចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាត មេពាក្យ កកើត
  2. វចនានុក្រមANT online មេពាក្យ កកើត