សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កកេរ (kâkér)

  1. ខាំរឿយៗដើម្បី​ឲ្យ​ដាច់
    កកេរពោត។
    កណ្តុរកកេរទូ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជជួន-ណាត
  • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-​ អង់គ្លេស