សូមជួយដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី???

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក្រិត (kâkrĕt)

  1. ពាក្យ​សម្រាប់ញ៉ាំងពាក្យ​ខ្មៅឲ្យ​ប្លែកឡើង
    មនុស្ស​នោះ​ខ្មៅ​កក្រិត គឺ​ខ្មៅ​ឥតរស​ជាតិ។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត