បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

កងតាណឹងទី៥

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

មាតិកា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កងតាណឹង + ទី៥>កងតាណឹងទី៥

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កងតាណឹងទី៥ (kângôtanœ̆ngti5)

  1. ភូមិនៃឃុំកងតាណឹង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាខ្មែរ