បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

កងតាណឹងទី៩

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

មាតិកា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កងតាណឹង + ទី៩>កងតាណឹងទី៩

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កងតាណឹងទី៩ (kângôtanœ̆ngti9)

  1. ភូមិនៃឃុំកងតាណឹង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាខ្មែរ