បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

កងតាណឹងទី៦

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

មាតិកា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កងតាណឹង + ទី៦>កងតាណឹងទី៦

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កងតាណឹងទី៦ (kângôtanœ̆ngti6)

  1. ភូមិនៃឃុំកងតាណឹង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីភីឌាខ្មែរ