សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ កំពង់+ចាម>កំពង់ចាម, មកពីពាក្យ កំពង់ចាំស្នេហ៍>កំពង់ចាម តាមរឿងនិទាន។

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កំពង់ចាម 

 1. ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​នៃ​កម្ពុជ​រដ្ឋ។
   
 2. ក្រុងនៃខេត្តកំពង់ចាមបង្កើតថ្មី។
 3. អតីតស្រុកនៃខេត្តកំពង់ចាម។
 4. អតីតឃុំមួយនៃអតីតស្រុកកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។
 5. សង្កាត់មួយនៃក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។
 6. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។
 7. ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តកំពង់ចាម។
 8. ភូមិភាគនៃបំណែងចែកទឹកដីព្រះវិហារកាតូលិករ៉ូមនៅកម្ពុជា ដែលគ្របដណ្ដប់លើខេត្តកំពង់ចាម ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី មណ្ឌលគិរី ស្វាយរៀង និងព្រៃវែង
   
 9. ឃុំនៃស្រុកសំបូរ
 10. ភូមិនៃឃុំប៉ាកាឡាន់

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

 • វចនានុក្រមជួនណាត
 • វិគីខ្មែរ
 • វិគីអង់គ្លេស