សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

ទំរង់ឆ្លាស់កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ??

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កង្ខើញ (kângkhaeunh)

 1. លើក​ទាញលាត់សំលៀកឲ្យ​ខើច​ឡើង។
  កង្ខើញ​សំពត់។
  កង្ខើញខោ។
 2. ក្ដាប់​ពង្រួញ​ដៃ​ប្រុង​នឹង​ចូលដាល់​ទប់​នឹង​សត្រូវ
  កង្ខើញ​ដៃ​ចូល​ដាល់។
  កង​ទ័ពកាន់​តែ​កង្ខើញ​ចូល​ជិត​ណាស់​ហើយ​។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

 1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត