សូមជួយដាក់សំឡេង និង រូប។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្វេរ > ក 'ខ' + -ង- + ្វេរ > កង្វេរ។ (ផ្នត់ជែក)

នាមកែប្រែ

កង្វេរ (kângvér)

  1. ប្រដាប់​មាន​ផ្លែ​ក្ងក់​ធ្វើ​ដោយ​ដែក មាន​ដង​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​សម្រាប់កាវដំរី។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ