សូមជួយដាក់សំឡេងផង ។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កក (kâk)

 1. អាហារដែលនៅសល់ពីពេលល្ងាចទុករហូតដល់ថ្ងៃស្អែក

បំណកប្រែកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កក (kâk)

 1. ប្រែពីរាវទៅជាខន់។​
  ខ្លាញ់កក​។
  ប្រេងដូងកក
  ទឹកកក
 2. (រូបវិទ្យា, រសាយនវិទ្យា) ប្រែពីរាវទៅជាខន់ ទៅជារឹង
  ទឹកកកនៅសីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យអង្សា។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

កក (kâk)

 1. ដែលកុះករ, តាន់តាប់, ជុំ​ជិត, កុញ, ត្រៀបត្រា
 2. ដែលប្រែពីរាវទៅជារឹង។
 3. (ចំណីអាហារ) ដែលត្រជាក់មិនក្ដៅ
  បាយកក
  អាហារកក

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

កក (kâk)

 1. ដោយ រឺ យ៉ាងកុះករ, តាន់តាប់, ជុំ​ជិត, កុញ, ត្រៀបត្រា
  មើលទៅ​ឃើញ​មនុស្ស​កក
  ឈរ​កក

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

 • ១.វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
 • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស