សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ កោះ+កុង>កោះកុង

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កោះកុង

  1. ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​របស់​កម្ពុជ​រដ្ឋ ឋិត​នៅ​ប្រទល់​ឈូង​សមុទ្រ​ប្រទេស​ថៃ។ កាល​ពី​ដើម​មក កោះកុង ជា​ស្រុក​មួយ​នៅ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពត, បាន​បំបែក​ចេញ​ពី​ខែត្រ​នេះ ហើយ​តែងតាំង​ជា​ខែត្រ​មួយ ដាច់​ដោយ​ឡែក ក្នុង គ. ស. ១៩៥៨ (ព្រះ​រាជ​ក្រម​លេខ ២៤៦-នស ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៣ មករា ១៩៥៨)។
    ខែត្រ​កោះកុង ក្នុង​សម័យសង្គម​រាស្ត្រ​និយម​លូត​លាស់​ចម្រើន​ច្រើន​ណាស់។
     
  2. អតីតស្រុកមួយនៅខេត្តកំពត។
  3. ស្រុកមួយនៃខេត្តកោះកុង។

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត