សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កេះ > ក- + កេះ> កកេះ។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កកេះ (kâkéh)

  1. កេះរឿយ​ៗ ដោយក្រចក​ជាដើម

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ១.វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  • ២.Online Dictionary