សូមជួយដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កក្កដនិវត្តន៍

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីបាលី កក្កដ+និវត្តន៍ > កក្កដនិវត្តន៍

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កក្កដនិវត្តន៍ (កៈកៈ'ដៈ និ'វ័ត)

  1. (ភូមិសាស្ត្រ ផែនដីវិទ្យា) ខ្សែវណ្ឌខណ្ឌព្រំដែនតំបន់កំដៅនៃផែនដីនៅភាគខាងជើង រឺ ក៏អាចហៅថាខ្សែកំដៅខាងជើង​ក៏បាន។ ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរាសីក្ដាម, ពេលដល់មកខែកក្កដាវិញ ឧ. ខែឧសភានេះ គឺជាការផ្ដើមនូវរដូវកាលនៃកក្កដនិវត្តន៍។[១]

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ​-អង់គ្លេស
    1. វចនានុក្រមពាក្យថ្មី ១៩៦១ ដោយ រ. គោវិទ