សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្វក់> ក- + ខ្វក់> កខ្វក់។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាមកែប្រែ

កខ្វក់ (kâkhvâk)

  1. ដែលគគ្រិចមិន​ស្អាត, ដែល​ស្មោកគ្រោក, ដែលប្រឡាក់ប្រឡូក

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. Online Dictionary