សូមជួយដាក់សំឡេង។

អន្តរភាសិតកែប្រែ

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យបាលី កង្ខា

នាមកែប្រែ

កង្ខា (kângkha)

  1. សេចក្ដី​សង្ស័យ, សេចក្ដីសន្ទិះ

បំណកប្រែកែប្រែ

បាលីកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី បាលី កង្ខា 'kaṅkhā'

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. សេចក្ដី​សង្ស័យ, សេចក្ដីសន្ទិះ, សេចក្ដីខ្វះទំនុកចិត្ត
  2. សេចក្ដីអល់អែក, មិនដាច់ស្រេច, រួញរា, មិនប្រាកដ រឺ ច្បាស់លាស់
  3. សេចក្ដីមិនទៀង

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមអង់គ្លេស-បាលីលើខ្សែ
  3. DictionaryInfo