កច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

វិគីភីឌា

បោះពុម្ពដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កច្ចាយន 'កច្ចាយនៈ ' + ូបត្ថម្ភកៈ 'ឧបត្ថម្ភក ' > កច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ។

នាមកែប្រែ

កច្ចាយនូបត្ថម្ភកៈ (kâchchaynubtthâmphôkaq)

  1. ឈ្មោះ​ក្បួនវេយ្យាករណ៍​ជា​ជំនួយ​ដល់​មូលកច្ចាយនៈ​ដែលសម្ដេចព្រះ​មហា​សុមេធាធិបតី ជួន-ណាត ជោតញ្ញាណោ ព្រះ​សង្ឃ​រាជគណៈ​មហា​និកាយ បាន​រៀប​រៀង​ក្នុង​កាល​ដែល​សម្ដេច​មាន​សមណស័ក្ដិ​ជា​ព្រះ​គ្រូ​សង្ឃ​សត្ថា

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ