សូមជួយដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

រូបសំណាកព្រះ កច្ចាយនៈ នៅវត្តបាងណាមភឿងនក នៅប្រទេសថៃ

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ បាលី kaccāyana

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កច្ចាយនៈ (kâchchaynéaq)

  1. នាម​ព្រះ​មហាថេរ​មួយ​អង្គ ជា​អ្នក​តែង​ក្បួន​វេយ្យាករណ៍​បាលី​សម័យ​ជាន់​ដើម ។ វេយ្យាករណ៍​បាលី​នោះ ក៏​ហៅ​ថា កច្ចាយនៈ​ដែរ (ច្រើន​ហៅ​ថា មូលកច្ចាយនៈ)។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ