ខ្មែរ

វិរៈសិទ្ធ

មកពីពាក្យ ខ្មែរ ស្យាម

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា សៀម
ឡាតាំងយានកម្ម siəm
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /siəm/


នាមអសាធារណ៍

សៀម

 1. ឈ្មោះ​ប្រទេស​មួយ​មាន​ព្រំ​ប្រទល់​ជាប់​គ្នា​នឹង​ប្រទេស​កម្ពុជា ភាគ​ខាង​លិច​និង​ភាគ​ខាង​ជើង មួយ​ចំហៀង​ខាង​លិច​ឬ​ខាង​ពាយ័ព្យ : ប្រទេស​សៀម ។ [១]
 2. ជាតិ​មនុស្ស​ក្នុង​ប្រទេស​នោះ ក៏​ហៅ សៀម ដែរ: ជាតិ​សៀម, ភាសា​សៀម។[២]
 3. ភាសាមួយស្ថិតក្នុងអំបូរទៃ[៣]
 4. ឈ្មោះមនុស្សប្រុស រឺ ស្រី។
 5. ត្រកូល
 6. ភូមិនៃឃុំអំពិលប្រាំដើម[៤]
 7. ភូមិនៃឃុំព្រែកជីក[៥]
 8. ភូមិនៃឃុំស្ដៅកោង[៦]

ពាក្យសំរង់

ក្រាំងសៀម ងួនសៀម ជំរុំសៀម តាសៀម

 • ទ័ពសៀម

ប្របសៀម

សៀមដេក

សៀមពាយ

សៀមរាយ ស្រែសៀម

ឯកសារយោង

 1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ សៀម
 2. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ សៀម
 3. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ សៀម
 4. Gazetteer Database Online
 5. Gazetteer Database Online
 6. Gazetteer Database Online