សូមជួយដាក់សំលេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីផ្នត់ដើមទំរង់ពស- ក- + កូរ > កកូរ។

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កកូរ

 1. កូរញយៗ, ធ្វើអោយច្របល់, កូរទៅកូរមករឿយៗ
  កកូរ​ត្រុំ។
  កកូរសំល។
  យើងកកូរទឹក។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំនកប្រែកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កកូរ

 
សំលកកូរ
 1. ឈ្មោះ​សំល​ខ្មែរ​មួយ​ប្រភេទ។​
  សំល​កកូរ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បំនកប្រែកែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

 • ១.វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត​
 • ២.វចនានុក្រមខ្មែរ- អង់គ្លេស