សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ????

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កក្រើក (kâkraeuk)

  1. កម្រើក, រញ្ជួយ, របើកឡើង។
    កក្រើក​ញាប់ញ័រ កក្រើក​ញ័រ​យ៉ាង​ញាប់​សព្វ​អន្លើ។
    កក្រើក​រំជួល កក្រើក​រញ្ជួយ​ជ្រួលច្របល់។
    កក្រើក​រំពើក កក្រើក​ខ្លាំង, ជ្រួល​ច្របល់​ខ្លាំង។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស