សូមដាក់សំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

???

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កញ្ចាង (kânhchang)

  1. ភូមិនៃឃុំកុមាររាជា ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  2. ភូមិនៃឃុំស្លា ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ។

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីខ្មែរ