វិគីភីឌា

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យបាលី kumbha នាម

  1. ក្អម, ឆ្នាំង
  2. ឈ្មោះ​ខែ​ទី១១ នៃ​សុរិយគតិ មាន ២៨២៩ ថ្ងៃ ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ខែ​ហ្វេវ្រីយេរ (ខែទី ២) បារាំងសែស
  3. សព្វ​ថ្ងៃ​យើង​ក៏​ប្រើ​ជា​ខែ​ទី២នៃសុរិយគតិដូចបារាំង
  4. ឈ្មោះនៃមនុស្សកើតខែទី២នៃខែសុរិយគតិ។

សន្តានពាក្យ កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

(ខែសុរិយគតិ) {{Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=km|ខែសុរិយ​គតិ}}; {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |មករា កុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ។|face=|lang=km}} (ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: km:ខែ) [កែប្រែ]

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត