• សូមជួយដាក់សំឡេង។
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ចាស់ > កញ- ្ចាស់ 'ចាស់' > កញ្ចាស់។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាមកែប្រែ

កញ្ចាស់ (kânhchas)

 1. (ពាក្យទ្រគោះ) ​ដែលចាស់សំដៅលើវត្ថុរបស់ប្រើប្រាស់
  ខោ​កញ្ចាស់
  សំពត់​កញ្ចាស់
 2. (ពាក្យមើលងាយ) សម្រាប់ហៅជនណាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងដោយថែមពាក្យ អា ហៅដោយក្ដីមើលងាយប្រមាថ
  អាកញ្ចាស់

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមកែប្រែ

 
កញ្ចាស់

កញ្ចាស់ (kânhchas)

 1. សន្លឹកបៀរស្ដេច។
  កញ្ចាស់ ក្រមុំ កំឡោះ ១០ ៩ ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ ៣ ២ អាត់។

បំណកប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ
បៀជាភាសាខ្មែរ · បៀ (អត្ថរូប · អត្ថក្សរ)
             
អាត់ ពីរ បី បួន ប្រាំ ប្រាំមួយ ប្រាំពីរ
             
ប្រាំបី ប្រាំបួន ដប់ កំលោះ ក្រមុំ កញ្ចាស់ ត្លុក

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

 1. វចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត។
 2. វចនានុក្រមអាន