សូមជួយដាក់រូប និងសំឡេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ១កែប្រែ

មកពីពាក្យ ចាំង > កញ- + ្ចាំង 'ចាំង' > កញ្ចាំង។ (ផ្នត់ដើម)

នាមកែប្រែ

កញ្ចាំង (kânhchăng)

  1. (វិចិត្រសិល្បៈ) ឈ្មោះក្បាច់រចនាមានទំនង​ផ្សេង​ៗ ដែល​ហៅ​ថាក្បាច់កញ្ចាំង ច្រើន​ធ្វើ​ពី​ស្ពាន់​ក្រាប។ ក្បាច់រចនាដែលមានទំរង់ស្លឹកពោធិ៍ត្របកទំពាំង មានបណ្ដូលក្បាច់រាងមូល ស្រួចចុង ឬ រាងតំណក់ទឹក មានឆែក១ ជាន់ឬ ២ជាន់។ ក្បាច់នេះមានដូចជា ក្បាច់កញ្ចាំងរាយ កញ្ចាំងដុំ កញ្ចាំងត្របកទំពាំង ជាដើម សម្រាប់លម្អលើចនបល្លង្ក មកុដ ដោយដាំត្បូង បិទកញ្ចក់បញ្ចុះភ្លុក។ល។ ក្នុងសម័យបុរាណ គេនិយមប្រើក្បាច់កញ្ចាំងចង្វាយ
បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ
បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ
បំណកប្រែកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ២កែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កញ្ចាំង

  1. ភូមិនៃឃុំស៊ុង ស្រុកសំឡូត ខែត្របាត់ដំបង

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត។