បើកបញ្ជីមេ

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ចែ 'ស្នែង, ធ្មុង, ស្រឹង្គ'> កញ- + ្ចែ 'ចែ' > កញ្ចែ។ (ផ្នត់ដើម)

នាមកែប្រែ

កញ្ចែ (kânhchê)

  1. នាម​សត្វ​ស្លាប​តូច​មួយ​ប្រភេទ ពួក​កំពោង​ច្រើន​ចូល​ចិត្ត​ស៊ី​គម​ដូង, គម​ត្នោត តែ​ស៊ី​ហើយ ដើម​ដូង​ត្នោត​នោះ​តែង​វិនាស។ ស្ថិតក្នុងលំដាប់ កញ្ចុកបត្តសត្វ - កូឡេអូបតេរ៉ា
  2. គ្រឿង​ផ្លុំ​មួយ​យ៉ាង​មាន​ខ្សែ​សម្រាប់​ទាញ​ឲ្យ​ឮ ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ប្រដាប់ កប៉ាល់ ។ ប្រភេទផ្សេងទៀត: មួយ​យ៉ាង​ទៀត​មាន​សណ្ឋាន​ប្រហែល នឹង​អណ្តាតប៉ី​ដែល​ប៉ូលិសយាម​ផ្លុំ។
    កញ្ចែក​ប៉ាល់។


បច្ចេកសព្ទដកស្រង់កែប្រែ

បច្ចេកសព្ទទាក់ទងកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

កញ្ចែ

  1. ភូមិនៃឃុំកក់ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តកំពង់ចាម

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary