បន្ទេរភាសាកែប្រែ

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ
K

វិគីភីឌា

អក្សរកែប្រែ

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ K)

 1. អក្សរទីដប់មួយនៃអក្ខរក្រមឡាតាំងគោលបែបទំនើប

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ការតំណាងផ្សេងៗដ៏ទៃទៀតនៃ K:

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

 • ឯកសារ:អសអ(file)
  [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages/templates at line 28: The language code 'Voiceless velar plosive.ogg' is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]

និមិត្តសញ្ញាកែប្រែ

វិគីភីឌា

k

 1. Lua error in Module:labels/templates at line 52: Please enter a language code in the first parameter. The value "អសអ" is not valid.. សូរស្ទះដើមកឥតសំឡេង

ខ្មែរកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k

 1. ប្រើតំណាងឱ្យអក្សរខ្យល់អ រឺ ជើងក ្ក និង ខ្យល់អ៊ រឺ ជើងគ ្គ
  ឧទាហរណ៍: kdam ត្រូវនឹងពាក្យថា ក្ដាម។

ឆែកកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី Proto-Slavic *{{ Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sla-pro|face=term|[[ឧបសម្ព័ន្ធ:Script error: The function "lookup_language" does not exist./kъ(n)|kъ(n)]]}}។

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

k

 1. ទៅ, កាន់, ដល់, ចំពោះ
 2. ឆ្ពោះទៅ, ជិតៗ, តទៅ

ន័យដូចកែប្រែ


តួកគីកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |K|face=|lang=tr}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|Kk]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|k]]

 1. អក្សរទីដប់បួន នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[ke#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ke]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរកែប្រែ


ន័រវែសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k

 1. អក្សរទី១១នៃអក្ខរក្រមន័រវែស

កំណត់បម្រើបម្រាស់កែប្រែ

 • នៅសរសេរពីមុខ j នោះ k និង j ផ្គុំគ្នាទៅជាឱដ្ឋជៈតាលុជៈឥតសំឡេង សំណូរ ch នេះជាអាល្លឺម៉ង ich

នីដឺឡន់កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k (អក្សរទាប, អក្សរខ្ពស់ K)

 1. អក្សរទីដប់មួយនៃអក្ខរក្រមនីដឺឡន់

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

 • អក្សរមុន: j
 • អក្សរបន្ទាប់: l

សូមមើលផងដែរកែប្រែ


ព្រាហ្មីកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ


ម៉ាឡេកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

Lua error in Module:headword/templates at line 52: The parameter "lower" is not used by this template..

 1. អក្សរទីដប់មួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរកែប្រែ


រ៉ូម៉ានីកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k (អក្សរទាប, អក្សរធំ K)

 1. អក្សរទីដប់បួននៃអក្ខរក្រមរ៉ូម៉ានី ភាគច្រើនប្រើក្នុងពាក្យបរទេសដើម្បីតំណាងឱ្យមូលសទ្ទ /k/។ ដោយនៅពីមុខដោយ j និង នៅពីក្រោយដោយ l

ស៊ុយអែតកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

ឈ្មោះអក្សរ
មូលសទ្ទ

អក្សរកែប្រែ

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |K|face=|lang=sv}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|Kk]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|k]]

 1. អក្សរទីដប់មួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[kå#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|kå]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង បានបញ្ចេញសំឡេង /k/ នៅពីមុខនៃ a, o, u និង å ហើយនិង /ɕ/ នៅពីមុខនៃ e, i, y, ä និង ö (ពាក្យកម្ចីខ្លះប្រហែលជាមិនខ្វល់ពីក្បួននេះទេ)។

ស៊ែប៊ី-ក្រូអាស៊ីកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ១កែប្រែ

សូមមើល ផ្នែកបន្ទេរភាសា

ទម្រង់ឆ្លាស់កែប្រែ

 • (អក្សរខ្ពស់): K

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k (ការប្រកបគីរីលឡុស к)

 1. អក្សរទី១៥នៃអក្ខរក្រមឡាតាំងស៊ែប៊ី-ក្រូអាស៊ី (gajica) ដោយនៅពីមុខដោយ j និង បាននៅពីក្រោយដោយ l

និរុត្តិសាស្ត្រ២កែប្រែ

មកពី Proto-Slavic *{{ Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=sla-pro|face=term|[[ឧបសម្ព័ន្ធ:Script error: The function "lookup_language" does not exist./kъ(n)|kъ(n)]]}}, មកពី Proto-Indo-European *{{ Script error: The function "lookup_language" does not exist.|lang=ine-pro|face=term|[[ឧបសម្ព័ន្ធ:Script error: The function "lookup_language" does not exist./kom|kom]]}}។

ទម្រង់ឆ្លាស់កែប្រែ

 • ka (សូមមើលកំណត់ការប្រើប្រាស់)

ធ្នាក់កែប្រែ

k (ការប្រកបគីរីលឡុស к)

 1. ទៅ, ដល់
 2. ឆ្ពោះ, ចំពោះ, ទៅកាន់
ន័យដូចកែប្រែ
 • ka (សូមមើលកំណត់ការប្រើប្រាស់)
កំណត់ការប្រើប្រាស់កែប្រែ

ទោះបីយ៉ាងទាំង k និង ka អាចប្រើប្រាស់ក្នុងន័យដូចគ្នា k ត្រូវយកទម្រង់ឆ្លាស់នេះ ka ក្នុងស្ថានភាពបន្តបន្ទាប់:

 • ពីមុខ /k, g, h/:
  ka gradu - ដល់ទីក្រុង
  ka gore - ឆ្ពោះទៅលើ
  ka hladu - ទៅកាន់ម្លប់

ឡាតាំងកែប្រែ

អក្សរសង្ខេបកែប្រែ

k

 1. អក្សរសង្ខេបនៃ កេហ៊្សក

អក្សរកែប្រែ

k

 1. អក្សរមួយនៃអក្ខរក្រមឡាតាំង។

ឡេតូនីកែប្រែ

វិគីភីឌាឡេតូនីមានអត្ថបទអំពីៈ
K

វិគីភីឌា lv

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

បានដាក់ស្នើនៅឆ្នាំ១៩០៨ជាផ្នែកនៃការប្រកបនៃអក្សរឡេតូនីថ្មីដោយគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្ត្រដឹកនាំ​ដោយលោកក.-មីឡិនបឹស, ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅឆ្នាំ១៩០៩។ កាលពីមុន ភាសាឡេតូនីបានសរសេរ​​​​​​​​​​ជាអក្សរផ្វ្រាខ់ធូអឺអាល្លឺម៉ង់ និងជួនកាលជាអក្សរគីរីលឡុស

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

 • Lua error in Module:IPA/templates at line 25: Please enter a language code in the first parameter. The value "[k]" is not valid..
  entryនេះត្រូវការសំណុំសារសំឡេង។ បើសិនជាលោកអ្នកមានឧគ្ឃោសនសព្ទ សូម ថតខ្លះៗ ហើយ ផ្ទុក វាឡើង។ (ចំពោះសំឡេងដែលត្រូវការភ្លាមៗ សូមទស្សនា វ.ក.:សកស។)

**អក្សរកែប្រែ

 
K

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |K|face=|lang=lv}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|Kk]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|k]]

 1. អក្សរទី១៦ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[កា#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|កា]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរកែប្រែ


អង់គ្លេសកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ១កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

 • Lua error in Module:IPA/templates at line 25: Please enter a language code in the first parameter. The value "/keɪ/" is not valid..
 • ឯកសារ:សំឡេង (ស.រ.)(file)
  [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages/templates at line 28: The language code 'en-us-k.ogg' is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]
 • ឯកសារ:សំឡេង (ស.រា.)(file)
  [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages/templates at line 28: The language code 'En-uk-k.ogg' is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]

អក្សរកែប្រែ

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ K)

 1. អក្សរទីដប់មួយ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[ឃែ រឺ ខេ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ឃែ រឺ ខេ]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង
 2. អក្សរទីមួយនៃសញ្ញាហៅ​ដែលទុកសម្រាប់ទូរទស្សន៍និងស្ថានីយវិទ្យុផ្សព្វផ្សាយអាមេរិក ភាគខាងលិចនៃទន្លេមីស៊ីស៊ីពី
មើលផងដែរកែប្រែ

លេខកែប្រែ

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ K)[[Category:លេខScript error: The function "lookup_language" does not exist.|Kk]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|k]]


 1. លេខបូរណសំខ្យាទីដប់មួយ, ដែលដកចេញពីអក្សរនេះនៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[ខេ រឺ ឃែ#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|ខេ រឺ ឃែ]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

និរុត្តិសាស្ត្រ២កែប្រែ

នាមកែប្រែ

k

 1. អក្សរទីដប់មួយនៃអក្ខរក្រមអង់គ្លេស
 2. Lua error in Module:labels/templates at line 52: Please enter a language code in the first parameter. The value "គណិតូបករណ៍វិទ្យា" is not valid.. មួយគីឡូបៃត៍ (កាន់តែផ្លូវការ គ.ប.)។
 3. Lua error in Module:labels/templates at line 52: Please enter a language code in the first parameter. The value "ធម្មតា" is not valid.. គីឡូម៉ែត្រ
  We drove 15 ks before we realised Billy wasn't in the back seat. (យើងបានបើកបរអស់១៥k ហើយ មុនពេលយើងបានដឹងថាប៊ីល្លីមិនបាននៅកៅអីក្រោយ។)
 4. Lua error in Module:labels/templates at line 52: Please enter a language code in the first parameter. The value "ធម្មតា" is not valid.. ពាន់ រឺ រាប់ពាន់
  Just about 65 k of Jack's full salaray comes from servicing the Baker account. (គ្រាន់តែ៦៥ k នៃប្រាក់ខែពេញរបស់ជែខបានមកពីការប្រើគណនីរបស់ប៊ែខខឺរតែប៉ុណ្ណោះ។)
 5. តម្លៃរង្វាស់ប.អ.នៃ ១០០០។
ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ

អក្សរកាត់កែប្រែ

k

 1. សូមមើល K
 2. Lua error in Module:labels/templates at line 52: Please enter a language code in the first parameter. The value "ធម្មតា" is not valid.. អក្សរសង្ខេបនៃ Lua error in Module:links/templates at line 49: The parameter "1" is required..Lua error in Module:utilities at line 136: Language code has not been specified. Please pass parameter 1 to the template.. (ក៏បានប្រកបជា 'k។)

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ


អាស៊ែរីកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |K|face=|lang=az}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|Kk]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|k]]

 1. អក្សរទី១៦ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., សរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរកែប្រែ


អ៊ីតាលីកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 328: attempt to call field 'format_genders' (a nil value).

 1. សូមមើលចុះក្រោម K

អេស្ប៉ាញកែប្រែ

អក្សរកែប្រែ

k (អក្សរទាប, អក្សរខ្ពស់ K)

 1. អក្សរទីដប់មួយនៃអក្ខរក្រមអេស្ប៉ាញ។

ឈ្នាប់កែប្រែ

k

 1. Lua error in Module:labels/templates at line 52: Please enter a language code in the first parameter. The value "ម៉េតប្រាយ" is not valid.. អក្សរសង្ខេបនៃ que

សព្វនាមកែប្រែ

k

 1. Lua error in Module:labels/templates at line 52: Please enter a language code in the first parameter. The value "ម៉េតប្រាយ" is not valid.. អក្សរសង្ខេបនៃ que

អេស្ប៉េរ៉ានតូកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

 • ឯកសារ:សំឡេង(file)
  [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages/templates at line 28: The language code 'Eo-k.ogg' is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]

អក្សរកែប្រែ

k អក្សរទាប (អក្សរខ្ពស់ {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |K|face=|lang=eo}})[[Category:អក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.|Kk]][[Category:ចារិកអក្សរ{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}|k]]

 1. អក្សរទីដប់ប្រាំ នៃអក្ខរក្រមScript error: The function "lookup_language" does not exist., ហៅថា [[គក#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|គក]] រឺ [[កា#Script error: The function "lookup_language" does not exist.|កា]] ហើយបានសរសេរជា តួអក្សរឡាតាំង

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

អក្សរសង្ខេប[[Category:អក្សរសង្ខេប ពាក្យកាត់ និង អាទ្យាក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.]][[Category:អក្សរសង្ខេបScript error: The function "lookup_language" does not exist.]]កែប្រែ

k

 1. អក្សរសង្ខេបនៃ kaj (និង)

ន័យដូចកែប្រែ

 • &
 • (សំណេរសារអត្ថក្សរ) K