សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត កែប្រែ

មកពីពាក្យ កំពង់+ត្រាច>កំពង់ត្រាច។

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កំពង់ត្រាច 

  1. ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពត
  2. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង
  3. ភូមិនៃឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត
  4. ភូមិនៃឃុំកំពង់ត្រាច

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត