សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ កោះ+សូទិន>កោះសូទិន

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

កោះសូទិន

  1. ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ឋិត​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ រួម​ចូល​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ចាម
    ស្រុក​កោះសូទិន។
  2. ឃុំនៃស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត