សូមដាក់សំលេង ។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យបាលី kasikamma

នាម កែប្រែ

កសិកម្ម

  1. ការ​ភ្ជួរ​រាស់, ការងារ​ដែល​គេ​ប្រកប​ក្នុង​ការ​ភ្ជួ​ររាស់ គឺ​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ចំការ
  2. ការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វ[១]
  3. ភូមិនៃឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។ (ភូគព្ភក្រម: ០២០២០១០៣) [២]
  4. ភូមិនៃឃុំស្រងែ ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប កាលពីមុន។
  5. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រងែ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ (ភូគព្ភក្រម: ១៧១០១០០១) [៣]

សន្តានពាក្យ កែប្រែ

ពាក្យសំរង់ កែប្រែ

បំនកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ កសិកម្ម"
  2. Gazetteer Database Online
  3. Gazetteer Database Online