សូមដាក់សំលេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យបាលី kasikamma

នាមកែប្រែ

កសិកម្ម

  1. ការ​ភ្ជួរ​រាស់, ការងារ​ដែល​គេ​ប្រកប​ក្នុង​ការ​ភ្ជួ​ររាស់ គឺ​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ចំការ
  2. ការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វ[១]
  3. ភូមិនៃឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។ (ភូគព្ភក្រម: ០២០២០១០៣) [២]
  4. ភូមិនៃឃុំស្រងែ ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប កាលពីមុន។
  5. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រងែ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ (ភូគព្ភក្រម: ១៧១០១០០១) [៣]

សន្តានពាក្យកែប្រែ

ពាក្យសំរង់កែប្រែ

បំនកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ កសិកម្ម"
  2. Gazetteer Database Online
  3. Gazetteer Database Online